۱۱ نظر از موفق ترین بنیان گذارانِ استارت آپ ها درباره اهمیت فضای کار
محیط کار شما فقط جایی برای کار کردن نیست. کوچک، بزرگ یا شریکی، مهم نیست، مسئله این است که محیط کار نمادی ست از آنچه درونش انجام گرفته و تولید می شود. از طرف دیگر محیط دفتر کار تأثیر عمیقی بر روحیه کارمندان می گذارد و اگر درست طراحی شده باشد می تواند یک روز پر انرژی را در شرکت به ارمغان آورد.
در این نوشتار قصد داریم تا نظر ۱۱ تن از بنیان گذاران استارت آپ های موفق را در این باره آورده ایم؛ اینکه چه نوع فضای کاری را می پسندند و تاثیر آنها بر محیط دفتر کار چگونه خواهد بود. حتی اگر در حال حاضر  صاحب استارت آپی نیستید باز هم توصیه می کنیم ادامه این مطلب را از دست ندهید.