آیا شما هم جزو وقت تلف کن ها هستید؟

اگر نگران این هستید که نکند زیادی و بیش از حد خوابیده اید، یا اینکه مدت زمان زیاد و بیش از حد معمولی را پای تلویزیون گذرانده اید، تنها کافی است نگاهی به ساعت مچ دست تان بیندازید تا سبک زندگی تان را با عموم مردم مقایسه کنید. ادامه...