کیوسک مطبوعات

کافه رسانه نام وب سایتی است که صفحه اول تمام مطبوعات کشور را در یک کیوسک الکترونیکی به معرض نمایش می گذارد.