چند اصطلاح مدیریت پروژه

​​اصطلاحاتی در محاوره‌های روزمره‌ی مدیریت پروژه یا هر فعالیت اجرایی دیگری استفاده می شود و انتظار می رود هر کسی که در این فضا هست این مفاهیم رو درک کند. توضیح این اصطلاحات در چند نوشته در سایت گانت منتشر شده است که در ادامه به آنها اشاره شده است: