فکر می کنید شرکت شما تا چند وقت دیگه از مدل کسب و کار اجتماعی بهره ببره؟
سازمان‌هایی که مدل کسب‌وکار اجتماعی را اتخاذ کرده‌اند، از ابزارهای رسانه‌های اجتماعی و استانداردهای رفتاری در سرتاسر شبکه‌های‌اجتماعی جهت حوزه‌های کاربردی برای ارتباط‌ برقرارکردن و درگیرکردن با مخاطبان خارجی شامل مشتریان، مشتریان بالقوه، کارمندان بالقوه، تامین‌کنندگان و شرکای تجاری استفاده می‌کنند.
ترسیم آداب شبکه‌های‌اجتماعی (مفید بودن، شفاف و معتبر) با درگیری کسب‌وکارها در لینکدین (برای تعامل یک به یک)، توییتر(برای تعامل فوری) و فیس‌بوک (برای به اشتراک‌گذاری محتوا) باعث درگیر کردن کارمندان و افزایش صمیمیت و اعتماد مشتری به سازمان می‌شود. متن کامل مطلب ...
مدل کسب و کار اجتماعی