نتایج طرح اعتباربخشی به بیمارستان ها اواسط اسفند اعلام می شود
نتایج نهایی طرح اعتباربخشی به بیمارستان ها اواسط اسفندماه اعلام می شود. مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان این مطلب به خراسان گفت: نتایج اولیه به بیمارستان اعلام شده است و آن ها تا پایان دی ماه فرصت دارند تا نظرات خود را اعلام و در صورت وجود هرگونه اشتباه آن ها را اصلاح کنند. سیدسجاد رضوی ادامه داد: پس از پایان یافتن مهلت بیمارستان در اعلام نظرات خود، در بهمن ماه بازدیدهای لازم انجام خواهد شد و اواسط اسفندماه نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: از تاریخ 93.1.1 اعتبار بیمارستان ها بر اساس این طرح تخصیص می یابد. منبع خبر