نقش تاثیرگذار اینفوگرافیک ها در آموزش

در این سخنرانی آقای میرطاهری به معرفی اینفوگرافیک، انواع و کاربردهای آن پرداخته اند. ایشان در این ارائه به آشناسازی معلمان با کاربرد اینفوگرافیک در آموزش، بررسی تاثیر آن در یادگیری و یاددهی و همچنین مراحل ساخت یک اینفوگرافیک پرداختند.