شخصیت حقیقی یا فریلنسر

احتمالا در زمان عقد قراردادهای کاری با واژه های شخصیت حقوقی یا حقیقی برخورد داشته اید. وقتی یک سوی قرارداد یک سازمان دولتی، شرکت سهامی عام یا خاص باشد از آن به عنوان شخص حقوقی یاد می شود و اگر در این سوی قرارداد یک فرد مشخص که قرار است کار را به تنهایی انجام دهد قرار گیرد از آن به عنوان شخص حقیقی یاد می کنند. اما واژه ای اخیرا در فضای کسب و کار ایران وارده شده است به نام فریلنسینگ (متاسفانه بازهم فرهنگستان زبان فارسی از فضای کسب و کار عقب است و جایگزین مناسبی برای این واژه معرفی نکرده است) که به نظر من بیانگر همان ویژگی های شخص حقیقی است.حال اگر یک فریلسنر هستید یا می خواهید در این حوزه فعالیت های خود را تازه آغاز کنید توصیه می کنم هفت نکته در شروع کار فریلنسینگ را مطالعه نمایید.

هفت نکته در شروع کار