چرا مدیران امروزی از ابزار دیروزی استفاده می کنند؟
شما به عنوان مدیر یک سازمان (یا حتی نه به عنوان یک مدیر سازمان بلکه به عنوان مدیر شخص خودتون) برای سروسامان دادن به کارهاتون از چه ابزاری استفاده می کنید. من بسیاری از مدیران امروزی رو دیدم که هنوز هم مثل گذشته مدیریت می کنند و عمده ابزار مورد استفاده آنها ذهن شون هست. وقتی با چنین مدیرانی روبرو می شویم بی درنگ می شنویم که: ؛خوب شد دیدمت یک کاری داشتم باهت...؛ برخی دیگر کمی پیشرفته تر عمل کرده و از دفتر یادداشت ویا سررسید سال جاری برای ثبت کارهاشون استفاده می کنند. برخی دیگر که تعدادشون رو به افزایش هم هست علاوه برداشتن گوشی تلفن هوشمند، تبلت، لپ تاپ و دفتر یادداشت به طور همزمان بازهم از ذهن شون همچون سنوات گذشته! استفاده می کنند.
کمتر مدیری را دیده ام که از اپلیکیشن های خوبی که این روزها در حوزه مدیریت بوجود آمده اند استفاده کنند. با این حال مناسب دیدم پنج اپلیکیشنی که برای مدیران کاربردی هست را معرفی کنم. امید است میزان استفاده مدیران امروزی سازمان های ایرانی از فناوری های نوین بیش از پیش گردد.