معرفی نرم افزار فاکتور ۳
نرم افزار فاکتور ۳ یک راه حل برای انجام امور مختلف مالی و اداری و شخصی می باشد. از آن می توان در انواع کارهای مختلف استفاده کرد. این نرم افزار بر طبق طرحانه (برگ) که به آن داده می شود محاسبات، دریافت داده ها و موارد خروجی را انجام می‌دهد. موارد کاربرد این نرم افزار می تواند شامل: صدور و چاپ فاکتور، دفتر معین و انواع اوراق مالی، چاپ چک و اوراق مشابه، چاپ نامه های اداری، چاپ انواع گواهینامه ها، دعوتنامه، کارت و ... بصورت تکی و گروهی باشد.