آیا شما هم در کسب و کارتان از اپ استفاده می کنید؟

... بیشترین اَپ‌های کسب و کاری که در این مدت فعال شده است، عبارت بوده است از نرم ‏افزارهای ویرایش فایل‌های سندی، نرم ‏افزارهای دسترسی به فایل و نرم ‏افزارهای سفارشی‏ شده. این نرم‏ افزار‌ها ۶۳ درصد از کل اَپ‌های کسب و کار فعال ‏شده در سه ماهه چهارم سال گذشته را شامل شده است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های فعال در بخش صنعت انرژی و زیرساخت‌های شهری (آب، برق و گاز) جز ده صنعتی هستند که بیشترین ابزارهای همراه را برای کسب و کار خود فعال کرده‌اند. ۵. ۲ درصد از ابزارهای همراه فعال‏ شده در بخش کسب و کار‌ها مربوط به این صنعت بوده است. صنعت خدمات مالی نیز از نظر فعال‏ سازی آیپد همچنان جایگاه بر‌تر را دارد. ۴۶ درصد از آیپدهایی که در سه ماهه چهارم پارسال در بخش کسب و کار‌ها فعال شده است، مربوط به صنعت خدمات مالی بوده است.