لذت آگاهی را بچشیم وآنرا هدیه کنیم.

"راضی ناراضی" یک وبسایت اجتماعی است که بر اساس ثبت و اشتراک گذاری تجربه خرید مشتریان می باشد. ثبت تجربه می‌تواند در مورد کسب و کارهای فیزیکی مانند رستوران ها، کسب و کارهای مجازی مانند فروشگاه های اینترنتی و محصولات دیدنی و شنیدنی و خواندنی مانند کتاب ها و آلبوم های موسیقی باشد. کاربران می توانند با ثبت رضایت یا نارضایتی خود از کسب و کار هایی که قبلاً با آنها در ارتباط بوده اند، دیگران را از تجربه ارزشمند خود باخبر سازند و از تجربیات دیگران نیز استفاده نمایند. ... راضی ناراضی ...