شما چگونه پیشنهادهای شغلی جدیدتان را ارزیابی می کنید؟

هامن در جدیدترین مطلب خود می‌نویسد:

وقتی به شما پیشنهاد شغلی می‌شود که به آن علاقه ندارید، قبل از هر چیز از خود سوال کنید آیا مایل به پذیرش آن هستید یا نه؟ و اینکه آیا قادرید خود را با شرایط جدیدی که در انتظارتان است وفق دهید یا بهتر است به امید یافتن فرصت‌های مناسب‌تری که در آینده به سراغ‌تان خواهند آمد صبر کنید.

اگر زمانی خود را با چنین شرایطی روبرو دیدید بهتر است قبل از قبول یا رد آن به راه‌کارهای ارائه شده از سوی این نویسنده بی‌اندیشید. این نکات به ویژه در مورد آن دسته از افراد که هیچ انگیزه یا رغبتی برای پذیرش پیشنهادات شغلی جدید ندارند مثمر ثمر خواهد بود. سوالاتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم به شما در رسیدن به مقصد و هدف شغلی‌تان یاری خواهند رساند.