شما چطوری جلوی تلف شدن وقت تون رو می گیرید؟

این اون ور آبی ها هم عجب آدمایی هستن ها... این روزا واسه هر چیزی یک اپلیکیشن درست می کنن که بجای آدم کار کنه مثلا این یکی واسه آدمایی درست شده که نمی تونن خودشون رو مدیریت کنن و دایم توی وب سایت های مختلف وبگردی بی هدف دارن... با این نرم افزار که تنظیماتش دست خودتونه می تونید بگید که در چه ساعتی و به چه مدتی دسترسی به وب سایت مشخصی رو واسه تون ببنده که نرید توش... کار عجیبیه، نه؟ چون اگه آدم بخواند وقتش رو این جوری تلف نکنه خب یه جور دیگه تلف می کنه...

3-1-2014 11-55-24 AM