ده اشتباه پرطرفدار در زبان فارسی
۱- وقتی کسی را برای نخستین‌بار دیده‌اید، نباید بگویید: 
«از آشنایی با شما، خوشبخت شدم!» بلکه باید بگویید
«از آشنایی با شما، خوش‌وقت هستم!»
معنای «خوشبختی» با «خوش‌وقت بودن» فرق دارد، مگر این که ملاقات با آن شخص چنان زندگی شما را متحول کرده باشد که احساس خوشبختی کنید. انتخاب با خودتان است. ادامه ...