چگونه یک سازمان در پیاده سازی فرآیندهای الکترونیک خود شکست می خورد

مطلبی را که مشاور فرآیند نوشته است اگر چه تمام دلایل شکست یک سازمان در پیاده سازی فرآیندهای الکترونیک نباشد ولی بدون شک یکی از مهمترین دلایل است. البته بسیاری از سازمان های ایرانی ممکن است از نظر رشد و توسعه هنوز به آن مرحله از بلوغ سازمانی نرسیده باشند که از فرآیندها به شیوه الکترونیک بهره ببرند ولی این آسیب شناسی می تواند برای آینده آنها مطرح باشد. از سوی دیگر اگر خواسته باشیم به امید احساس و اعلام نیاز مدیران میانی سازمان باشیم تا درخواست‌های خود را برای الکترونیکی کردن فرآیندها مطرح نمایند، شاید هیچ وقت به این مرحله نیز پا نگذاریم. اکنون مدیریت ارشد سازمان با یک دوگانگی روبرو است که باید برای آن راهکاری مناسب بیندیشد.