شما می توانید از فرصت چرت نمیروزی استفاده کنید

چند سالی هست که دانشمندان اثبات کرده اند ۲۰ دقیقه خواب نیمروزی تاثیر شگرفی بر افزایش بهره وری دارد. علمای اسلام هم به قیلوله توجه داشته اند... با این حال من تا کنون دور برم هیچ کارفرمایی را ندیده ام که اجازه بده کارکنانش حتی با گرفتن مرخصی از این فرصت و عامل افزایش بهره وری استفاده کنند. آیا شما دیده اید؟ چرا؟

جالب اینکه امروز وقتی یکی از پست های یک پزشک را می خواندم متوجه شدم در کتابخانه شاپیروی دانشگاه میشیگان، ایستگاهی برای چرت زدن مهیا شده است و با قرار دادن چند تخت سفری و بالش و پتو، این امکان به دانشجوها داده می‌شود که حداکثر نیم ساعتی چرت بزنند تا تمدد اعصابی کرده باشند و بعد به ادامه مطالعه‌شان برسند. 

5-11-2014 6-32-04 PM