مدیران سازمان ها به دنبال چی هستند؟
چه بلایی بر سر سیستم مدیریت کیفیت و دیگر سیستم های مدیریتی با استاندارد بین المللی در ایران آمده است؟ افرادی که از این نوع دکان داری ارتزاق می کنند که تکلیف شان مشخصه ... ولی مدیران سازمان ها که این گونه گواهینامه می خرند به دنبال چی هستند؟