اهداف استراتژیک ما و اهداف بعضی ها

بسیاری از مدیران سازمان های ایرانی وقتی می خواهند اهداف استراتژیک خودشان را تعیین کنند به ضرس قاطع نمی توانند حتی یک کلمه از آن را به زبان خودشان و به صورت یک تصویر واضح تشریح کنند. همین میشه که مدیریت استراتژی توی سازمان های ایرانی جوکی بیش نیست.

.

.

.

لری پیج در این نامه از موتور جستجوی ایده آلش می‌گوید؛ «موتوری که صحیح ترین اطلاعات را دقیقا در وقتی که نیازش دارید بدون اینکه هیچ اقدامی را از سمت شما لازم داشته باشد، ارائه دهد» و اضافه می کند که آن ها هنوز با این موضوع «میلیون ها مایل» فاصله دارند.