به نظر شما اداره های آینده چگونه محلی است؟
... در سال‏‌های آینده «اداره» به واژه‌‏ای مهجور و بی‏‌استفاده تبدیل خواهد شد، چرا که مکان و چگونگی انجام کارها تماماً در حال تغییر است. اداراتی که در آن چند کارمند در یک دفتر پشت‏ِِ میز نشسته و مشغول کار هستند از هم‌‏اکنون در حال از بین رفتن است و محیط‏‌های کاری مدرن رفته‌‏رفته در حال تبدیل به محیط‏‌های انعطاف‏‌پذیرتری است که در آن ادارات به جای آن‌که محلی برای کار باشد، به کانون تجمع و رفت‌‏وآمد کارکنان تبدیل خواهد شد... کسب و کارها و شرکت‏‌هایی که این تغییر را درک کنند و خود در این زمینه پیش‌قدم باشند، در مقایسه با سایر رقبای خود که همچنان دل‌بسته فرهنگ ادارت سنتی هستند، برتری استراتژیک و مزایای رقابتی بیشتری به دست خواهند آورد. متن کامل این مطالب ...