فروش ایزو دز طریق دفاتر پیشخوان دولت

پیرو اطلاعات دریافتی هیأت مدیره انجمن مبنی بر ایجاد امکاناتی در برخی دفاتر پیشخوان دولت برای فروش از راه دور گواهینامه‏ های ایزو با تکمیل فرم مخصوص، نامه‏ای با مضمون زیر برای رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنظیم و ارسال گردید. 

در این نامه ضمن تشریح موضوع فوق بر این نکته تأکید گردید" اقداماتی از این نوع که با سوء استفاده از عدم وجود نهادهای نظارتی موثر و بهره ‏گیری از نا آگاهی برخی ذینفعان، انجام می‏ پذیرد علاوه بر نقض کلیه قوانین داخلی و بین المللی در خصوص صدور گواهینامه های مذکور، اعتبار مرکز تأیید صلاحیت ملی ایران و سازمان ملی استاندارد را که متولی اصلی تأیید صلاحیت شرکت‏های گواهی دهنده و اعتبار دهنده می باشند خدشه دار نموده و از سوی دیگر موجب بی اعتمادی به مشاوران مدیریت و حرفه‏ مشاوره مدیریت در کشور می شود. "

همچنین با توجه به اهداف، رسالت، فراگیر بودن و جایگاه قانونی انجمن مشاوران مدیریت ایران و لزوم حفظ و بهبود سیستم های مدیریت و گواهینامه های صادره در این زمینه برای سازمان‌های مختلف در کشور درخواست گردید تا جلسه مشترکی با هیأت مدیره انجمن جهت ارائه توضیحات تکمیلی برای شفاف تر نمودن موضوع برگزار شود تا راهکارهای مناسب برای رفع معضل فوق و نیز زمینه های همکاری مشترک سازمان و انجمن برای ارتقاء کیفیت فعالیت‏های مشاوره ای و نظام های مدیریتی در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور مورد بررسی و تصمیم‏گیری قرار گیرد. منبع خبر