مکاتبات مشاور مدیریت

از تاریخ ۹۳/۹/۲۹ مشاور مدیریت تصمیم دارد برخی از مکاتبات (موارد غیر محرمانه) خود با مدیران عامل سازمان هایی که از خدمات مشاوره اینجانب استفاده می نمایند را به منظور آشنایی و راهنمایی سایر مدیران محترم منتشر نماید. از شما مدیر گرامی که دراین باره و با هدف پربار کردن تجارب مشاور مدیریت نظرات خودتان را با من به اشتراک می گذارید بسیار سپاسگزارم.  برای مشاهده این مکاتبات به صفحه مکاتبات مشاور مدیریت در وبسایت مشاور مدیریت مراجعه نمایید.