رای گیری برای پیش نویس نهایی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شروع شد

رای گیری برای پیش نویس نهایی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شروع شد و انتظار می رود نسخه نهایی این استاندارد در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شود. اطلاعات بیشتر ...