پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران - تهران 20 و 21 تیر
 

5th International Industrial Engineering Conference (IIEC5)

نیمه اول سال 1386 تهران شاهد برگزاری پنجمین کنفرانس بین?المللی مهندسی صنایع توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن وب سایت کنفرانسمهندسی صنایع ایران خواهد بود. این کنفرانس که در نوع خود در کشور و سطح منطقه منحصربفرد می باشد. اکنون و با گذشت این سالها بخوبی توانسته است جای خود را در صحنه علمی کشور تثبیت نموده و راهگشای اساتید محققین اندیشمندان دانشگاهیان و اهل صنعت در دستیابی به جدیدترین حوزه ها و کاربردهای مرتبط با رشته مهندسی صنایع باشد.

سازمان کنفرانس:

دبیر کنفرانس: دکتر محمد سعید جبل عاملی(ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران)

دبیر کمیته علمی: دکتر میربهادرقلی آریانژاد (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

دبیر کمیته صنعت: مهندس رستمیان

دبیر اجرائی کنفراس: دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) )

تلفن:  77208128 , 88090315         فکس: 77240485