اهمیت برون‌سپاری در گسترش کاربرد ICT و توسعه

 nبرونسپاری راهی جدید برای ارتقای مهارتها و بازارها است. در هر کار برونسپاری به ازای هر دلار خرج شده ارزشی معادل 45/1 دلار ایجاد میشود. 

دریافت فایل پاورپوینت