وب‭ ‬سایت های‮ ‬دولتی‮ ویترینی‮ ‬درانتهای‮ ‬کوچه بن بست‮!

بیشتر‭ ‬قالب های‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬وب‭ ‬سایت های‭ ‬دولتی‭ ‬فاقد‭ ‬ملاک های‭ ‬زیبایی‮ ‬شناسانه‭ ‬می‮ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سرعت‭ ‬لود‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مشکل‭ ‬دارند.به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬نسخه‭ ‬سنگین‭ ‬عکس ها‭ ‬و‭ ‬فایل های‭ ‬صوتی‭ ‬و‭ ‬تصویری‭ ‬پرحجم،‭ ‬این‭ ‬سایت ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬آمدن‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬صفحه ها‭ ‬وبخش های‭ ‬مختلف‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬کندی‭ ‬انجام‭ ‬می‮ ‬شود.‬علت‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬متولیان‭ ‬سازمان ها‭ ‬متوجه‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬نمی‮ ‬شوند،‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬خود‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬اینترنت‭ ‬پرسرعت‭‬‭ ‬استفاده‭ ‬می‮ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اینترنت‭ ‬لاک پشتی‭ ‬درک‭ ‬نمی‮ ‬کنند‮.

مشاهده ادامه مطلب