آسمانخراش های کلنگی

آب قطره قطره از سقف می چکد. چند روز که می گذرد گچ سقف طبله می کند و بالا می آید.مشاهده ادامه مطلب یعنی که شیر یا لوله آب آپارتمان طبقه بالا خراب است. دیوار ترک بر می دارد و نقاشی ساختمان یک سال نشده از رنگ می افتد. یک جا از کنار ساختمانی که می گذری انگار همین حالاست که بریزد و نقش زمین شود. سیم های برق مشکل دارد. هر گاه که باران می بارد، تلفن به سر و صدا کردن می افتد. نه گچ بری نشانی از هنر و زیبایی دارد، نه پنجره ها چفت دیوار شده اند. زمستان و سرما که می شود نمی دانی با این سوز و سرمایی که از درز پنجره می آید و در خانه جا می کند چکار کنی. شیرآلات ساختمان همه ایراد دارد. هر چند ماه یکبار ناچاری فکری به حال چکه های آب بکنی. قفل و کلید در ها ایراد دارد. یک جا قفل مشکل دارد و جای دیگر کلید به حل معما کمکی نمی کند. برای شستشوی کف راهرو، سالن و اتاق خواب، جریان آب باید به سمت آشپزخانه هدایت شود.