تازه های سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تازه های سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

 

29 اردیبهشت 1386

بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در نیمه دوم سال تحصیلی 82-1381 در دانشکده پزشکی بندرعباس
بررسی میزان آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مهارتهای کامپیوتری
کاربرد فناوری برای نابینایان
بررسی و تحلیل موزه مجازی
بررسی جامعه انسانی و تأثیر اطلاعات بر آن
بررسی نحوه تدریس واحد تکنولوژی اطلاعات در رشته کتابداری کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران در نیمسال اول 86-85
تلویزیون با درجه تفکیک بالا
مروری بر سیستم تشخیص گفتار و کاربرد آن
شابک جدید