دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک-22 و 23 آبان ماه 1386

خبر کامل تر