سیستم سریع ، ارزان ، صحیح

سیستم را می توان « سریع » بدست آورد،  You can have it fast

سیستم را می توان « ارزان » بدست آورد،  you can have it cheap

سیستم را می توان « صحیح » بدست آورد. or you can have it right

شما می توانید حداکثر دو تا از حالات بالا را همزمان انتخاب کنید!  Pick any two

مرجع عبارت :راهکار مدیریت