از جمله دلایل بکارگیری مشاوران مدیریت

۱- آنها شایستگی هایی را ارایه می دهند که در داخل سازمان یافت نمی شود.

۲- آنها دارای تجربیات مختلفی هستند.

۳- آنها افراد حرفه ای در زمینه فعالیتی خود هستند.

۴- آنها زمان لازم برای مطالعه مشکلات را دارند.

۵- آنها قادر به ایجاد فعالیت هایی به منظور توصیه های خود هستند.